View on GitHub

CPPframework4ED

C++ framework for embedded devices

Bakalárska práca

názov: C++ framework pre embedded zariadenia

študent: Daniel Grohoľ

školiteľ: RNDr. Jozef Šiška

anotácia: C++ sa často považuje za menej vhodné a “efektívne” na programovanie embedded zariadení, hlavne vzhľadom na veľkost výsledného kódu. Aj keď je pravda, že funkcie a štruktúry zo štandardných knižníc nie sú vhodné pre obmedzené prostriedky embedded zariadení, samotný jazyk C++ nie je nijako nevýhodnejší ako “čisté” C, pokiaľ používa špecializované dátové štruktúry a je správne kompilovaný a linkovaný.

Príkladom takéhoto použitia je napríklad Arduino ekosystém, ktorý práve používa C++. Táto platforma je však určená na rýchle prototypovanie a nie je úplne vhodná na tvorbu serióznejších implementácií a produktov.

Cieľ

Vytvoriť framework pre tvorbu embedded aplikácií v C++. Framework by mal obsahovať základné štruktúry a funkcionalitu pre tvorbu jednoduchých embedded aplikácií, ako aj konfiguráciu, nastavenia kompilátora a linkera pre nejaký vybraný embedded systém, aby používateľovi umožňoval ľahko skompilovať a nasadiť program.

Zdroje

C++ frameworky

Smooth

ETL

ESP-IDF

C++ všeobecne

dokumentácia: http://www.cplusplus.com/

tutoriál: https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/

Promises

Javascript example

Javascript / Using promises

Východisková kapitola

Východiskovú kapitolu si môžete stiahnuť na githubu stránke projektu: Východisková kapitola

Denník:

 1. týždeň 18. február - 24. február 2019 - Úprava východiskovej kapitoly podľa pripomienok.
 2. týždeň 25. február - 03. marec 2019 - Štúdium a testovanie zdroja; framework ESP-IDF.
 3. týždeň 04. marec - 10. marec 2019 - Štúdium zdrojov; framework Smooth.
 4. týždeň 11. marec - 16. marec 2019 - Štúdium zdrojov; framework Smooth.
 5. týždeň 17. marec - 24. marec 2019 - Problémy s testovaním ukážky z frameworku Smooth.
 6. týždeň 25. marec - 31. marec 2019 - Úspešné otestovanie ukážky z frameworku Smooth.
 7. týždeň 01. apríl - 07. apríl 2019 -
 8. týždeň 08. apríl - 14. apríl 2019 -
 9. týždeň 15. apríl - 21. apríl 2019 -
 10. týždeň 22. apríl - 28. apríl 2019 -
 11. týždeň 29. apríl - 05. máj 2019 -
 12. týždeň 06. máj - 12. máj 2019 -
 13. týždeň 13. máj - 19. máj 2019 -
 14. týždeň 20. máj - 26. máj 2019 -
 15. týždeň 27. máj - 31. máj 2019 -

Kontakt

dany05@email.cz