View on GitHub

candle2

Webstránka bakalárskej práce Candle2

Bakalárska práca (Candle2)

názov: Refaktorizácia systému pre prezentáciu rozvrhov

študent: Daniel Grohoľ

školiteľ: Marek Šuppa

Anotácia: Na FMFI UK sa na prezentáciu rozvrhov používa systém Candle, ktorý ale nemožno z dlhodobého hľadiska udržiavať a rozširovať vzhľadom ku zastaralým použitým technológiám návrhu a implementácie softvéru. V práci navrhneme a zrealizujeme refaktorizáciu tohto systému s cieľom jeho dlhodobej udržateľnosti a rozširovateľnosti.

Zdroje

Flask dokumentácia

SQL Alchemy

Jinja2 template engine

Jinja2 template engine (2)

Denník:

týždeň od do aktivita
1. 17/2 23/2 Úprava web stránky k BP: pridanie Denníku. Inštalácia MySQL.
2. 24/2 1/3 Oprava chýb v prototype. Úspešné otestovanie prototypu s databázou zo starej inštancie Candle 2016-2017.
3. 2/3 8/3 Stretnutie so školiteľom a práca na testovači (Python knižnica Beautiful soup).
4. 9/3 15/3 Štúdium zdrojov - tutoriál “Python Flask Tutorial: Full-Featured Web App” časti 1-3.
5. 16/3 22/3 Štúdium zdrojov - tutoriál “Python Flask Tutorial: Full-Featured Web App” časť 4-5.
6. 23/3 29/3 Zmena súborovej štruktúry projektu. Osamostatnenie models, templates, routes. Vytvorenie package-u. Init push do Github adresára.
7. 30/3 5/4 Úprava endpointov pre “miestnosti”. Testovanie endpointov “miestnosti”.
8. 6/4 12/4 Riešenie problému tabuľkového zobrazenia rozvrhu vo Flask-u - Implementácia frameworku Flask Table.
9. 20/4 25/5 Reverse engineering Candlu: modul timetable. Pomocou MySQL Workbench som získal dátový model súčasnej databázy Candl-u.
10. 27/4 3/5 Reverse engineering Candlu: moduly timetable, freeRoom. Tabuľka free_room_interval slúži k vyhľadávaniu voľných miestností.
11. 4/5 10/5  
12. 11/5 17/5  
13. 18/5 24/5  
14. 25/5 31/5  

Kontakt

daniel.grohol(zavinac)gmail.com